Onze organisatie

Mijn naam is Yvonne Bredewout. Ik ben naast eigenaar van RecreatieTraining ook bevoegd docent MBO en VMBO, schrijver, trainer, entertainer, partner en moeder van 2 kids. In 2016 is RecreatieTraining opgericht en samen met verschillende trainers hebben wij mooie producten ontwikkeld.
Alle trainers hebben ruime ervaring in de recreatie. Velen zijn naast werkzaam in de recreatiebranche, ook werkzaam in het onderwijs.

Klapdeur Entertainment is de moeder van RecreatieTraining.nl. Vanuit Klapdeur Entertainment kwamen er steeds meer vragen van scholen en recreatiebedrijven om trainingen te verzorgen.

Ondernemers van recreatiebedrijven vroegen om trainingen voor hun eigen personeel. Veel bedrijven hebben hun eigen seizoenswerkers in dienst en komen handen, tijd of kennis te kort om hun personeel goed op te leiden. RecreatieTraining springt vaak bij door in 3 dagen (6 dagdelen) de medewerkers te trainen. Dit kan op eigen locatie, of op een externe locatie. Het voordeel van een driedaagse training is dat er ontzettend hard gewerkt wordt aan kennis verrijking, dat de medewerkers een positieve injectie krijgen en dat het teamgevoel groeit.
Naast trainingen kan er ook ondersteunt worden in werving en selectie en in begeleidende bezoeken tijdens het hoogseizoen.

Nadat Yvonne het lesboek HBR, recreatie, geschreven had, kwamen er vragen vanuit docenten voor bijscholingen. Hoe pakken wij het vak Recreatie nou eigenlijk aan in de praktijk? Hoe moeten wij onze lessen indelen en wat is eigenlijk recreatie? Nadat er een basistraining gevolgd werd, bleef de behoefte bestaan voor meer kennis en branche-weetjes. Ook voor deze verdiepende vragen, zijn er trainingen ontwikkeld.
Voor de docenten waren er in 2016/2017 genoeg trainingen en bijscholingen ontwikkeld. Maar de leerlingen dan? Die konden natuurlijk niet achter blijven. Ook daarvoor is er een leuk programma ontwikkeld. Een werkweek, om kennis te maken met de recreatiebranche maar ook een animatietraining.

Vanuit het MBO ontstaat er ook een behoefte. Sport en bewegen, onderwijsassistenten en Leisure and Hospitality zijn opleidingen waar RecreatieTraining al trainingen heeft verzorgt. Voor de een om een goede voorbereiding te hebben op de stage, voor de ander om kennis te maken recreatie en weer een ander om out-of-the-box te denken.
Wij verzorgen trainingen op maat, maar ook al reeds ontwikkelde trainingen.

Kortom, in 2016/2017 zijn wij ongelooflijk druk geweest met ontwikkelen en implementeren. In 2017/2018 gaan wij onszelf meer in de markt zetten. Mensen gaan meer van ons horen en wij hopen ze te betrekken bij onze organisatie. Een actie waar wij trots op zijn; win een DJ voor je schoolfeest. Surf op de site en lees er meer over.

Ik hoop u snel eens te treffen in een van onze trainingen!